Logo CHK konferencja 600 v2

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności energetycznej
i przepisów F-gazowych

10 grudnia 2019 r., Warszawa

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVIII edycję Konferencji z cyklu:

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

 

Tegorocznym tematem przewodnim będzie:

 

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności
energetycznej i przepisów F-gazowych

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników proponujemy Państwu udział w 2 panelach tematycznych: INSTALACJE CHŁODNICZE KOMERCYJNE oraz WYMAGANIA DOTYCZĄCE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI NOWYCH I PODDAWANYCH PRZEBUDOWIE INSTALACJI CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH. Poprzedzone one będą wspólnym PANELEM WPROWADZAJĄCYM odnoszącym się do najważniejszych zmian i wymagań zawartych w przepisach w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów F-gazowych

 

PANEL WPROWADZAJĄCY

PANEL I: Instalacje chłodnicze komercyjne

PANEL II: Wymagania dotyczące energooszczędności nowych
i poddawanych przebudowie instalacji
chłodniczych i klimatyzacyjnych


 

Uznani prelegenci z dużym doświadczeniem na rynku HVACR

Prelegenci


Najnowsze trendy i wytyczne

Program


PANEL WPROWADZAJĄCY

 

 • Podsumowanie legislacji F-gazowej po 5 latach od jej wprowadzenia w UE i w Polsce oraz zakres planowanej nowelizacji
  Agnieszka TOMASZEWSKA – Ministerstwo Klimatu
 • Kontrole WIOŚ w przedsiębiorstwach oraz firmach instalacyjno-serwisowych pod kątem F-gazów oraz gospodarki odpadowej
  Przemysław OLSZANIECKI – Główny Specjalista w GIOŚ
 • Rok 2020 wycofanie czynników o wysokim GWP – zmiany w BDS i CRO w kontekście wycofywanych czynników np. R404A
  dr hab. inż. Janusz KOZAKIEWICZ – prof. Instytutu Chemii Przemysłowej, Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego mgr inż. Patrycja GOWOREK – Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
 • 1 stycznia 2020 – zmiany w gospodarce odpadami w firmie serwisowej i produkcyjnej – realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych
  Krzysztof PIETRZAK – MERITUM COMPETENCE

 

PANEL I: INSTALACJE / SERWIS

Instalacje chłodnicze komercyjne

 

 • Gospodarka energią w układach chłodniczych supermarketów Maurycy
  SZWAJKAJZER – ENRECO
 • Rozwiązania instalacji chłodniczych w super- i hipermarketach spełniające wymogi czynników o niskim GWP (czynniki syntetyczne, rozwiązania układów dla naturalnych czynników, układy tzw. waterloop)
  dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Wydział MEiL,
 • Rozwiązania instalacji chłodniczych mebli i komór dla małych i średnich sklepów
  Bartosz NOWACKI – ReBaNo

 

PANEL II: PROJEKTOWANIE INSTALACJI HVAC

Wymagania dotyczące energooszczędności nowych
i poddawanych przebudowie instalacji
chłodniczych i klimatyzacyjnych

 

 • Budowa efektywnych układów wody lodowej w kontekście zużycia energii i wody (Wybór rozwiązania technicznego, Dobór agregatów wody lodowej, Porównanie dry-coolerów i wież chłodniczych w kontekście zużycia wody i energii)
  Jerzy KOT – TECHVAP
 • Nowe czynniki o niskim GWP w agregatach wody lodowej 
  Robert OBRĘBSKI - Product Manager w firmie Klima-Therm
 • Supercool - mrówczan potasu do nowoczesnych instalacji chłodniczych
  Mateusz SZYMCZAK - PROCOLD
 • Jak zaplanować rozwiązanie chłodzenia Data Center w małych i średnich obiektów: budowa czy modernizacja – rozwiązania, optymalizacja, eksploatacja
  Bartosz BIERNACKI – OPW Systems
 • Ekonomia zastosowania sorpcyjnych układów chłodzenia – kiedy warto rozpatrywać układy sorpcyjne
  dr inż. Marcin MALICKI Dyrektor ds. technologii i innowacji w New Energy Transfer; ekspert merytoryczny Komisji Europejskiej, Innovation Fund Republiki Serbii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Solar Impulse Fundation
 • Przemysłowe układy chłodzenia – analiza potrzeb klienta
  Piotr NIEWIADOMSKI – PN Doradztwo Piotr Niewiadomski

 

 

 

 


Ponad 20 lat na rynku

Organizator


Chłodnictwo & Klimatyzacja to ogólnopolski, fachowy miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz pomp ciepła. W czasopiśmie przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Poprzez zestawienia i przeglądy doradzamy w wyborze urządzeń, rozwiązań przy planowanych inwestycjach zarówno dużych biurowo-przemysłowych jak i małych domowych.

Pismo adresowane jest do projektantów, producentów, dystrybutorów, serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle, handlu, w obiektach użyteczności publicznej oraz w budynkach biurowych i mieszkalnych. Oprócz artykułów o charakterze technicznym, można w nim znaleźć materiały publicystyczne i wywiady, relacje ze spotkań firmowych oraz targów.

Redakcja czasopisma przygotowuje również wydania specjalne, które skoncentrowane są na wyselekcjonowanej tematyce (instalacje HVACR w hotelach, pompy ciepła, transport chłodniczy, termografia) oraz katalogi: klimatyzatorów typu split – przegląd oraz Ogólnopolski teleadresowy katalog branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

Od 16 lat jesteśmy również organizatorem Ogólnopolskiej konferencji technicznej – Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

 


Możliwość bezpośrednich konsultacji i rozmów B2B


 

FIRMY ZAINTERESOWANE PROMOCJĄ
PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM REKLAMY I MARKETINGU

 

 OFERTA 

 

 

SPONSORZY:

 

 

df

 

Sch 300

 

 

 

 

 

 

PATRONAT:

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 


Lokalizacja


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36,
03-772 Warszawa
PLAN DOJAZDU


Zarejestruj się już dziś

Rejestracja


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt uczestnictwa:    400 zł +VAT
Dla osób/firm prenumerujących miesięcznik Ch&K:   300 zł + VAT

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego
 2. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności.
 3. Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
 4. Organizator przyjmuje tylko pisemną rezygnację z konferencji nie później niż 7 dni przed terminem konferencji – nie pociąga to za sobą żadnych skutków finansowych. Po tym terminie rezygnujący pokrywa koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 5. W przypadku niezłożenia pisemnej rezygnacji z konferencji Organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni po konferencji.
 6. Osoby, które zgłoszą swój udział w terminie późniejszym niż 7 dni przed konferencją, a z niej zrezygnują pokrywają koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu konferencji lub odwołania.
 8. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przed konferencją.

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY ON-LINE

 

Grupa Wydawnicza Euro-Mediamv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 5271032032
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
Mediafachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079,NIP: 9512444176
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

REJESTRACJA, INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

Renata NOWIKOW

tel.: +48 22 535 30 13, e-mail: konferencja@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, PAKIETY SPONSORSKIE

 

Paweł OTŁOWSKI

tel. kom.: +48 604 588 275, e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr PIETRAK

tel. kom.: +48 604 588 257, e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl