Logo CHK konferencja 600 v2

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności energetycznej

28 października 2021 r., Warszawa

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XIX edycję Konferencji z cyklu:

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju,

która odbędzie się 28 października 2021 roku.

 

Tegorocznym tematem przewodnim będzie:

 

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności energetycznej 

 

 

Rynek HVACR cały czas ewoluuje w związku ze zmianami legislacyjnymi, a wraz z nim rozwijają się nowe technologie, rozwiązania chłodnicze i klimatyzacyjne. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, nowych rozwiązaniach i produktach, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na działalność branży, będziemy chcieli porozmawiać z Państwem podczas konferencji organizowanej przez naszą redakcję.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników, proponujemy Państwu udział w 2 panelach tematycznych: KOMERCYJNE INSTALACJE CHŁODNICZE oraz ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE HVAC. Poprzedzone one będą wspólnym panelem wprowadzającym odnoszącym się do najważniejszych zmian i wymagań zawartych w przepisach w zakresie ochrony środowiska oraz w przepisach F-gazowych.

 

W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oświadczają, że dołożą wszelkich starań, by zapewnić wszystkim Uczestnikom bezpieczny udział w spotkaniu.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie wszystkich obowiązujących w naszym kraju zasad bezpieczeństwa.

Przed 28 października organizatorzy przedstawią aktualny regulamin uczestnictwa w konferencji pod kątem obowiązujących zasad bezpieczeństwa zdrowotnego i będą prosić uczestników o wypełnienie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia

 

 

PANEL WPROWADZAJĄCY

PANEL I: KOMERCYJNE INSTALACJE CHŁODNICZE

PANEL II: ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE HVAC

 


 

Uznani prelegenci z dużym doświadczeniem na rynku HVACR

Prelegenci


Najnowsze trendy i wytyczne

Program


 

Konferencja planowana jest w godzinach 9.00 -17.00 – rejestracja od 8.30

 

 

PANEL WPROWADZAJĄCY

 

 • Legislacja F-gazowa – stan obecny i planowane zmiany
  dr inż. Agnieszka TOMASZEWSKA – Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej
 • Audyt firmy/przedsiębiorstwa/sklepu w zakresie działalności zgodnie z przepisami ochrony środowiska
  Krzysztof PIETRZAK – Meritum Competence
 • CRO bez tajemnic w praktyce instalatora i operatora
  mgr inż. Patrycja GOWOREK – Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
 • Wpływ zaburzonych łańcuchów dostaw na branżę chłodniczą
  Maurycy SZWAJKAJZER – SZE. Sp. z o.o
 • Trendy w chłodnictwie w świetle ograniczeń stosowania czynników HFC/HFO
  Dariusz GALICKI

 

PANEL I: KOMERCYJNE INSTALACJE CHŁODNICZE

 

 • Rozwój i możliwości zastosowania instalacji chłodniczych z R744 i R290 w małych obiektach handlowych i produkcyjnych
  dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
 • Odbiór i bezpieczeństwo komercyjnych instalacji chłodniczych z R744 i R290
  Tomasz KLINKOSZ – Ekspert Urządzeń Ciśnieniowych, Dział Oceny Zgodności, UDT
 • Błędy w instalacjach chłodniczych i związane z tym konsekwencje eksploatacyjne. Analiza przypadków
  Bartosz NOWACKI – ReBaNo
 • Pompy ciepła z punktu widzenia instalatora – na jakie rozwiązania i parametry techniczne zwracać uwagę, jakie czynniki chłodnicze, układy z PV, błędy montażowe
  Artur KARCZMARCZYK

 

PANEL II: ENERGOOSZCZĘDNE INSTALACJE HVAC

 

 • Niekontrolowane nadużywanie współczynników efektywności energetycznej w procesie sprzedaży urządzeń i systemów HVAC
  Andrzej RÓŻYCKI
 • Dokąd zmierza VRF. Kierunki rozwoju średnich i dużych systemów klimatyzacji bezpośredniego odparowania
  Michał ZALEWSKI
 • Klimatyzacja dużych Data Center w ujęciu technicznym i biznesowym. Założenia, optymalizacja, kontekst biznesowy
  Bartosz BIERNACKI – OPW Systems
 • Systemy adiabatyczne w układach klimatyzacyjnych i chłodzenia przemysłowego – rozwiązania oraz ekonomia zastosowania w kontekście efektywności energetycznej i ochrony środowiska (zużycie wody)
  Jerzy KOT – Techvap

 

 

Powyższa tematyka będzie na bieżąco uzupełniana o nowe prelekcje
przygotowane przez specjalistów oraz firmy branżowe.

 

 


 

Już od 25 lat wspieramy branżę

 

Organizator


Chłodnictwo & Klimatyzacja to ogólnopolski, fachowy miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz pomp ciepła. W czasopiśmie przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Poprzez zestawienia i przeglądy doradzamy w wyborze urządzeń, rozwiązań przy planowanych inwestycjach zarówno dużych biurowo-przemysłowych jak i małych domowych.

Pismo adresowane jest do projektantów, producentów, dystrybutorów, serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle, handlu, w obiektach użyteczności publicznej oraz w budynkach biurowych i mieszkalnych. Oprócz artykułów o charakterze technicznym, można w nim znaleźć materiały publicystyczne i wywiady, relacje ze spotkań firmowych oraz targów.

Redakcja czasopisma przygotowuje również wydania specjalne, które skoncentrowane są na wyselekcjonowanej tematyce (instalacje HVACR w hotelach, pompy ciepła, transport chłodniczy, termografia) oraz katalogi: klimatyzatorów typu split – przegląd oraz Ogólnopolski teleadresowy katalog branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

Od 20 lat jesteśmy również organizatorem Ogólnopolskiej konferencji technicznej – Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

 


Możliwość bezpośrednich konsultacji i rozmów B2B


 

FIRMY ZAINTERESOWANE PROMOCJĄ
PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM REKLAMY I MARKETINGU

 

 OFERTA 

 

 

SPONSORZY:

 

Klimatherm
Klimatherm
Alfaco

 

 

 

PATRONAT:

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

<
 

Lokalizacja


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

o3Hotel logotyp

ul. Mangalia 1,
02-758 Warszawa
www.o3hotel.pl

Oferta zakwaterowania na hasło KONFERENCJA w terminie 28-29.09:


o3 Hotel** (dawniej Start Hotel ATOS)

 • Cena za pokój 1 os ze śniadaniem 179 PLN brutto/doba.
 • Cena za pokój 2 os ze śniadaniem 209 PLN brutto/doba

Doba hotelowa rozpoczyna się 14:00, kończy o 12:00


Śniadania bufetowe dostępne są w restauracji hotelowej w godzinach: 6:30 -10:30

  

 


Zarejestruj się już dziś

Rejestracja


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt uczestnictwa:    500 zł +VAT
Dla osób/firm prenumerujących miesięcznik Ch&K:   400 zł + VAT
Powyżej 5 osób zgłoszonych przez firmę: 450 zł / dla prenumeratorów 350 zł + VAT

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego
 2. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności.
 3. Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
 4. Organizator przyjmuje tylko pisemną rezygnację z konferencji nie później niż 7 dni przed terminem konferencji – nie pociąga to za sobą żadnych skutków finansowych. Po tym terminie rezygnujący pokrywa koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 5. W przypadku niezłożenia pisemnej rezygnacji z konferencji Organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni po konferencji.
 6. Osoby, które zgłoszą swój udział w terminie późniejszym niż 7 dni przed konferencją, a z niej zrezygnują pokrywają koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu konferencji lub odwołania.
 8. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przed konferencją.

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY ON-LINE

 

Grupa Wydawnicza Euro-Mediamv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 5271032032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
Mediafachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079,NIP: 9512444176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

REJESTRACJA, INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

Renata NOWIKOW

tel.: +48 22 535 30 13, e-mail: konferencja@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, PAKIETY SPONSORSKIE

 

Paweł OTŁOWSKI

tel. kom.: +48 604 588 275, e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr PIETRAK

tel. kom.: +48 604 588 257, e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl