Logo CHK konferencja 600 v2

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności energetycznej
i przepisów f-gazowych

7 listopada 2018 r., Warszawa

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVII edycję Konferencji z cyklu:

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju

 

Tegorocznym tematem przewodnim będzie:

 

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności
energetycznej i przepisów f-gazowych

 

 

Ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się ona w 2 panelach tematycznych: INSTALACJE / SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.

 

PANEL I: Instalacje chłodnicze z alternatywnymi
czynnikami chłodniczymi

PANEL II: Wymagania dotyczące energooszczędności
nowych i poddawanych przebudowie budynków
użyteczności publicznej


 

Uznani prelegenci z dużym doświadczeniem na rynku HVACR

Prelegenci


Najnowsze trendy i wytyczne

Program


PANEL I: Instalacje chłodnicze z alternatywnymi czynnikami chłodniczymi

 

Przyszłość instalacji chłodniczych, wybór technologii i czynnika chłodniczego w perspektywie najbliższych 10 lat, a także nowelizacja ustawy f-gazowej, czy też obostrzenia związane ze spełnieniem wymogów ekoprojektu – będą poruszone w PANELU I, dedykowanym firmom serwisowym oraz operatorom instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Omówimy m.in. zagadnienia takie jak:

 • Nowe uprawnienia inspektorów ochrony środowiska – praktyczne znaczenie dla firm. Omówienie najczęściej kontrolowanych obowiązków na podstawie wykonanych kontroli w 2018
  Krzysztof PIETRZAK – MERITUM COMPETENCE
 • Kierunki rozwoju technologii chłodniczej i optymalizacji układów. Nowe technologie, optymalizacja istniejących koncepcji
  Maurycy SZWAJKAJZER – ENRECO
 • Stosowanie fluorowanych czynników klasy A2l
  dr inż. Andrzej GRZEBIELEC - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
 • Instalacje chłodnicze na CO2 – przegląd rozwiązań i kierunki ich rozwoju w aspekcie efektywności energetycznej z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski
  Andrzej SZYMANIK – DANFOSS POLAND
 • Zastosowanie czynnika R290 i R744 w układach chłodzenia komercyjnego w zależności od parametrów temperaturowych
  Marek JĘDRZEJCZAK – THERMOLUX
 • Tendencje w budowie układów chłodniczych i schładzania przemysłowego w związku z legislacjami europejskimi
  Bartosz NOWACKI – ReBaNo
 • Regeneracja vs Recykling
  Krzysztof GRZEGORCZYK – PROZON
 • Przyszłość chłodnictwa komercyjnego Debata ekspertów z udziałem przedstawicieli sieci handlowych oraz firm branżowych – przyszłość chłodnictwa komercyjnego

 

 

PANEL II: Wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej

 

II PANEL dedykowany jest dla projektantów i osób mających decydujący wpływ na wybór i eksploatację instalacji HVAC w budynkach biurowych. Zaproszeni eksperci przybliżą wytyczne legislacyjne, a także najnowsze trendy w projektowaniu energooszczędnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budownictwie komercyjnym. Uwypuklone zostaną planowane zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji, aspekty energetyczne związane z projektowaniem i eksploatacją instalacji, a także możliwości modernizacji istniejących instalacji HVAC.

W czasie omówione zostaną zagadnienia:

 • Czy czeka nas rewolucja w warunkach technicznych? – zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji
  dr hab. inż. Anna BOGDAN prof. PW – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Kiedy dane rozwiązanie instalacji HVAC jest energooszczędne? – modelowanie energetyczne w ocenie efektywności energetycznej i ekonomicznej
  Andrzej ROMANOWSKI – BUILDING ENERGY CONSULTING,
 • Możliwości techniczne modernizacji instalacji HVAC w budynkach biurowych i użyteczności publicznej – dostosowanie do obecnych wymagań, zastosowanie systemów fasadowych
  Michał URASIŃSKI – TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
 • Równoważenie hydrauliczne instalacji wody lodowej (chłodzenie/ogrzewanie) w budynkach biurowych i jego wpływ na energochłonność systemu / efektywność
  Grzegorz OJCZYK – Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o.
 • Energooszczędne agregaty wody lodowej LG
  Krzysztof GRZONKA – LG ELECTRONICS
 • Wymagania dotyczące oddymiania klatek schodowych w nowych i modernizowanych obiektach
  dr inż. Grzegorz KUBICKI – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 • Ocena i weryfikacja skuteczności działania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach użyteczności publicznej / budynkach średnich i wysokich
  Tomasz BURDZY – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

 


Ponad 20 lat na rynku

Organizator


Chłodnictwo & Klimatyzacja to ogólnopolski, fachowy miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz pomp ciepła. W czasopiśmie przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Poprzez zestawienia i przeglądy doradzamy w wyborze urządzeń, rozwiązań przy planowanych inwestycjach zarówno dużych biurowo-przemysłowych jak i małych domowych.

Pismo adresowane jest do projektantów, producentów, dystrybutorów, serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle, handlu, w obiektach użyteczności publicznej oraz w budynkach biurowych i mieszkalnych. Oprócz artykułów o charakterze technicznym, można w nim znaleźć materiały publicystyczne i wywiady, relacje ze spotkań firmowych oraz targów.

Redakcja czasopisma przygotowuje również wydania specjalne, które skoncentrowane są na wyselekcjonowanej tematyce (instalacje HVACR w hotelach, pompy ciepła, transport chłodniczy, termografia) oraz katalogi: klimatyzatorów typu split – przegląd oraz Ogólnopolski teleadresowy katalog branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

Od 16 lat jesteśmy również organizatorem Ogólnopolskiej konferencji technicznej – Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

 


Możliwość bezpośrednich konsultacji i rozmów B2B


 

FIRMY ZAINTERESOWANE PROMOCJĄ
PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM REKLAMY I MARKETINGU

 

 OFERTA 

 

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

 
 

 

 

PATRONAT:

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 


Lokalizacja


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36,
03-772 Warszawa
PLAN DOJAZDU


Zarejestruj się już dziś

Rejestracja


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt uczestnictwa:    400 zł +VAT
Dla osób/firm prenumerujących miesięcznik Ch&K:   300 zł + VAT

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego
 2. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności.
 3. Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
 4. Organizator przyjmuje tylko pisemną rezygnację z konferencji nie później niż 7 dni przed terminem konferencji – nie pociąga to za sobą żadnych skutków finansowych. Po tym terminie rezygnujący pokrywa koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 5. W przypadku niezłożenia pisemnej rezygnacji z konferencji Organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni po konferencji.
 6. Osoby, które zgłoszą swój udział w terminie późniejszym niż 7 dni przed konferencją, a z niej zrezygnują pokrywają koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu konferencji lub odwołania.
 8. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przed konferencją.

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY ON-LINE

 

Grupa Wydawnicza Euro-Mediamv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 5271032032
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
Mediafachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079,NIP: 9512444176
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

REJESTRACJA, INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

Lidia LISICKA

tel.: +48 22 535 32 29, e-mail: l.lisicka@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, PAKIETY SPONSORSKIE

 

Paweł OTŁOWSKI

tel. kom.: +48 604 588 275, e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr PIETRAK

tel. kom.: +48 604 588 257, e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl