ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W
XX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI TECHNICZNEJ
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA W POLSCE NOWE TRENDY
ROZWOJU

7 grudnia 2022 r. Warszawa, O3 Hotel, ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa 

 

Zgłoszenie dotyczy możliwości uczestnictwa w PANELU I i II i III. Uczestnictwo
 
Koszt uczestnictwa: 550 zł + VAT
Dla osób/firm prenumerujących miesięcznik Ch&K: 450 zł + VAT
Powyżej 5 osób zgłoszonych przez firmę: 450 zł / dla prenumeratorów 400 zł + VAT
  


Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz dalsze instrukcje.
Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby prosimy o podanie pełnych danych wszystkich uczestników.
W przeciwnym razie wszystkie informacje będą wysyłane wyłącznie na mail osoby kontaktowej

 


 

 

 

 

Grupa Wydawnicza Euro-Mediamv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 5271032032
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
Mediafachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079,NIP: 9512444176
ul. Wąski Jar 9, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

REJESTRACJA, INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

Renata NOWIKOW

tel.: +48 22 535 30 13, e-mail: konferencja@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, PAKIETY SPONSORSKIE

 

Paweł OTŁOWSKI

tel. kom.: +48 604 588 275, e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr PIETRAK

tel. kom.: +48 604 588 257, e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl