Logo CHK konferencja 600 v2

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR
w świetle wymagań efektywności energetycznej
i przepisów f-gazowych

7 grudnia, Warszawa

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVI edycję Konferencji z cyklu:

 

Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju

 

Tegorocznym tematem przewodnim będzie:

 

 

Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych

 

 

Ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się ona w 2 panelach tematycznych: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.


 

Uznani prelegenci z dużym doświadczeniem na rynku HVACR

Prelegenci


  200x200
  dr inż. Piotr BARTKIEWICZ

  Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

  200x200
  Dariusz CENDLEWSKI

  Kierownik Wydziału Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji, Urząd Dozoru Technicznego

  200x200
  dr inż. Anna CHARKOWSKA

  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

  200x200
  Michał DOBRZYŃSKI

  Założyciel firmy audytorskiej aveECO

  200x200
  Piotr MAZURKIEWICZ

  Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek Inżynieria Środowiska.

  200x200
  dr inż. Jarosław MÜLLER

  Wieloletni wykładowca akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej.

  200x200
  Piotr NIEWIADOMSKI

  Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

  200x200
  Bartosz NOWACKI

  Autor wielu publikacji technicznych w zakresie chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz systemów klimatyzacji.

  200x200
  Krzysztof PIETRZAK

  Właściciel firmy Meritum Competence.

  200x200
  dr inż. Adam RUCIŃSKI

  Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

  200x200
  Maciej TRYJANOWSKI

  Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek Inżynieria Środowiska.

  200x200
  dr inż. Wojciech WĘGRZYŃSKI

  Kieruje pracownią Kontroli Dymu, Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.

  200x200
  dr inż. Kazimierz WOJTAS

  Adiunkt naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej od 1980 roku

Najnowsze trendy i wytyczne

Program


 

PANEL WSPÓLNY

8.30 – 9.00

Rejestracja

9.00 – 9.05

Rozpoczęcie

9.05 – 9.35

Wyzwania branży HVACR w zmieniającym się otoczeniu prawnym
Robert GREJCZ – Prezes Krajowego Forum Chłodnictwa

9.40 – 10.10

Współpraca biznesowa Instalator – Dostawca – Generalny wykonawca

Piotr NIEWIADOMSKI – PN DORADZTWO

10.10 – 10.30

Przerwa kawowa

 

Panel I SALA A
INSTALACJE / SERWIS

Panel II SALA B
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC

10.30 – 11.00

(30 min)+5

Obowiązki środowiskowe
w świetle najnowszych zmian prawnych
dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Krzysztof PIETRZAK, MERITUM COMPETENCE

10.30 – 11.00

(30 min)

Modelowanie systemów HVAC
– wybór optymalnego rozwiązania oraz analiza pracy układów w budynku – przykłady

dr inż. Piotr BARTKIEWICZ,
Politechnika Warszawska

11.05 – 11.35

(30 min)+5

Kary w legislacji F-gazowej

Michał DOBRZYŃSKI, aveECO

11.00 – 11.30

(30 min)

Wentylacja pożarowa w budynkach
średnich i wysokościowych
– dr inż. Wojciech WĘGRZYŃSKI,

Instytut Techniki Budowlanej

11.40 – 12.00

(20 min)

Miedź i stopy miedzi w instalacjach oraz urządzeniach HVACR
– Kazimierz ZAKRZEWSKI,
Europejski Instytut Miedzi

11.30 – 12.00

(30 min)

Wymagania prawne i zalecenia dotyczące jakości powietrza oraz komfortu w obiektach biurowych

dr inż. Anna CHARKOWSKA,
Politechnika Warszawska

12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 13.00

(40 min)

Kontrola UDT firm w aspekcie legislacji
F-gazowej – wnioski.

Jak się przygotować do kontroli?
– Dariusz CENDLEWSKI, UDT

12.20 – 13.20

(60 min)

Projektowanie agregatów ziębniczych
w ECO-budynkach

dr inż. Kazimierz WOJTAS,

Politechnika Krakowska

13.00 – 13.30

(30 min)

Odprowadzanie kondensatu
– pompy skroplin, systemy, akcesoria

Dennis GITTER, SAUERMANN

13.20 – 13.45

(25 min)

Ekoprojekt i nowe wymagania dla chłodnictwa
od stycznia 2018 – czy rynek w Polsce
jest przygotowany na zmiany?

Witold SKRZYPULEC, SWEGON

13.30 – 14.10

Przerwa obiadowa

14.10 – 14.40

(30 min)

Praktyczne aspekty w projektowaniu instalacji chłodniczych w supermarketach i centrach logistycznych

Maciej TRYJANOWSKI, Piotr MAZURKIEWICZ, TRiMtech

13.45 – 14.25

Przerwa obiadowa

14.25 – 15.05

(40 min)

Wentylacja i klimatyzacja w obiektach biurowych

gdzie jest granica między efektywnością energetyczną a komfortem?

dr inż. Jarosław MÜLLER,
Politechnika Krakowska

14.40 – 15.20

(40 min)

Czynniki chłodnicze Opteon™ na dziś i na jutro
 Janusz KAŁUŻA, CHEMOURS

Przerwa kawowa,

rozmowy przy stolikach, konsultacje

15.20 – 16.00

(40 min)

Przyszłość chłodnictwa komercyjnego – czynniki HFC (R404A, R407C, R134a, R507)
w najbliższej przyszłości oraz alternatywy

Bartosz NOWACKI ReBaNo

16.00 – 16.30

(30 min)

Dobór i eksploatacja sprężarek w kontekście nowych czynników chłodniczych
o GWP poniżej 2500

dr inż. Adam RUCIŃSKI, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

16.30

ZAKOŃCZENIE

 


Ponad 20 lat na rynku

Organizator


Chłodnictwo & Klimatyzacja to ogólnopolski, fachowy miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz pomp ciepła. W czasopiśmie przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Poprzez zestawienia i przeglądy doradzamy w wyborze urządzeń, rozwiązań przy planowanych inwestycjach zarówno dużych biurowo-przemysłowych jak i małych domowych.

Pismo adresowane jest do projektantów, producentów, dystrybutorów, serwisantów urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych stosowanych w przemyśle, handlu, w obiektach użyteczności publicznej oraz w budynkach biurowych i mieszkalnych. Oprócz artykułów o charakterze technicznym, można w nim znaleźć materiały publicystyczne i wywiady, relacje ze spotkań firmowych oraz targów.

Redakcja czasopisma przygotowuje również wydania specjalne, które skoncentrowane są na wyselekcjonowanej tematyce (instalacje HVACR w hotelach, pompy ciepła, transport chłodniczy, termografia) oraz katalogi: klimatyzatorów typu split – przegląd oraz Ogólnopolski teleadresowy katalog branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

Od 16 lat jesteśmy również organizatorem Ogólnopolskiej konferencji technicznej – Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju

 


Możliwość bezpośrednich konsultacji i rozmów B2B


 

Firmy zainteresowane współpracą, pakietami sponsorskimi prosimy o kontakt bezpośredni z działem Reklamy

 

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

 

 
 

 

PATRONAT:

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

 
 

Lokalizacaja


Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36,
03-772 Warszawa
PLAN DOJAZDU


Zarejestruj się już dziś

Rejestracja


 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt uczestnictwa:    400 zł +VAT
Dla osób/firm prenumerujących miesięcznik Ch&K:   300 zł + VAT

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego
 2. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności.
 3. Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
 4. Organizator przyjmuje tylko pisemną rezygnację z konferencji nie później niż 7 dni przed terminem konferencji – nie pociąga to za sobą żadnych skutków finansowych. Po tym terminie rezygnujący pokrywa koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 5. W przypadku nie złożenia pisemnej rezygnacji z konferencji Organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni po konferencji.
 6. Osoby, które zgłoszą swój udział w terminie późniejszym niż 7 dni przed konferencją, a z niej zrezygnują pokrywają koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu konferencji lub odwołania.
 8. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przed konferencją.

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

 • zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać do dnia 24 listopada 2017 r. na mail: a.skrzypczyk@mediafachowe.pl
 • firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o zgłaszanie się do 15 listopada 2017 r. UWAGA: Ilość form prezentacji ograniczona

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY ON-LINE

 

Grupa Wydawnicza Euro-Mediamv 300x90
Euro-Media Sp. z o.o
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 92.000 PLN
KRS: 0000037549, NIP: 5271032032
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@euro-media.pl
www.euro-media.pl
mv 300x90
Mediafachowe Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN
KRS: 0000692079,NIP: 9512444176
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: biuro@mediafachowe.pl
www.mediafachowe.pl
 

REJESTRACJA, INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

 

Agnieszka SKRZYPCZYK

tel.: +48 881 068 847, e-mail: a.skrzypczyk@mediafachowe.pl

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, PAKIETY SPONSORSKIE

 

Paweł OTŁOWSKI

tel. kom.: +48 604 588 275, e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr PIETRAK

tel. kom.: +48 604 588 257, e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl